23/1/12

Erasmushogeschool Brussel


  • Què ofereix la universitat Erasmushogeschool Brussel?
  •  Programa acadèmic:
Tenen un programa internacional en anglès per als alumnes d'Erasmus: "Communication and Languages as Strategic Skills", (CLASS). S'ofereixen assignatures en sis camps diferents: Journalism, Marketing communication, Office management, Hotel management, Tourism management i Social work. Es poden triar assignatures de les diferents especialitats, no es necessari que totes siguin de la mateixa especialitat. La majoria d'assingatures del programa es fan el primer quadrimestre, dedicant bona part del segon quadrimestre a pràctiques en empreses. Els alumnes Erasmus poden optar per aquestes pràctiques, si bé, cadascun s'ha de cercar l'empresa on fer pràctiques.
  • Allotjament:
La universitat disposa d'un servei  d'ajuda a l'estudiant per trobar allotjament . En la propia inscripció es pot sol·licitar aquest servei.

A la web de la universitat es pot trobar informació sobre:
  • Persona de contacte amb la universitat: Stefan Moens
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada